Rólunk

INTERACT KÖZPONT

Az 1960-ban Nobel-díjjal jutalmazott felfedezését követően a természetes radiokarbon izotópos (14C) kormeghatározási módszer messze túlnőtte a régészeti alkalmazásokat, nélkülözhetetlen szereplője lett a környezettani-, paleontológiai-, geológiai, hidrológiai, légkörkutatási- és klimatológiai vizsgálatoknak, sőt újabban az élelmiszerbiztonsági-, gyógyszerfejlesztési- és orvosi kutatásoknak is, nem utolsó sorban pedig a nukleáris ipar és környezetvédelem modern eszköze is ma már.

A HUN-REN ATOMKI  14C-izotópos témával foglalkozó csoportja az 1970-es évektől kezdve folyamatos műszaki és módszertani fejlesztéseket végez a fenti tudományágakkal együttműködve, annak érdekében, hogy megbízható és pontos kormeghatározásokat végezhessen, illetve a természetes és antropogén radiokarbont nyomon kövesse és felhasználja, nem csak a tudományban, de a környezetvédelemben és a különféle ipari alkalmazásokban is.

Az Atomkiban a radiokarbon mérésére alapozott kutatások közel öt évtizedes múltja van. Mára egy nemzetközileg elismert, kimagasló színvonalú és nagyon keresett, gyorsítós technikára alapuló (AMS) radiokarbon laboratórium épült ki itt. A fejlődés egy nagy mérföldköve volt, amikor 2011-ben az Isotoptech Zrt.-vel közösen, a világon harmadikként itt Debrecenben helyeztek üzembe egyet, a legmodernebb MICADAS típusú gyorsítós tömegspektrométerekből, mely akkor az egyik legújabb fejlesztése volt a rangos svájci ETHZ-nak.

Az Atomki tudományos hátterére és szakember gárdájára alapozva, az Isotoptech Zrt. eszközfejlesztési és gyártási tapasztalataival együtt egy, a világviszonylatban rohamosan bővülő AMS C-14 analitikai igényekhez gyorsan alkalmazkodó, az aktuális kutatási irányok és a piac igényeit együttesen kiszolgálni képes tudástranszfer és fejlesztő központ létrehozását tűztük ki célul.

Ennek elősegítése érdekében az Atommagkutató Intézet és az Isotoptech Zrt. konzorciumi együttműködésben, 2019 januárjában támogatási kérelmet nyújtott be a Széchenyi 2020 program keretein belül, Nemzetközi Radiokarbon AMS Kompetencia és Képzési (INTERACT) Központ létrehozását célozva (International Radiocarbon AMS Competence and Training Center).

A támogatást sikeresen elnyertük és 2020 márciusában megkezdtük az 1,817 Mrd Ft összköltségvetésű projekt (GINOP-2.3.4-15-2020-00007) megvalósítását, melyhez 1,395 Mrd Ft Európai Uniós támogatást, illetve 422 MFt önerőt (Isotoptech Zrt.) használunk fel. A vissza nem térítendő támogatást az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja. A projekt Debrecenben, az Atommagkutató Intézet (Atomki) területén valósul meg.

A kétoldalú konzorciális INTERACT projektben megszerzett elméleti és technikai tudás a közös laboratórium számára kitűnő alapot ad arra, hogy nemzetközi szinten versenyképes AMS C-14 kompetencia központtá váljuk, amely képes a radiokarbon méréséhez szükséges új típusú, hatékony mintaelőkészítő berendezések fejlesztésére és piaci forgalmazására, továbbá a méréstechnikával kapcsolatos magas szintű képzésre is.

A projekt kutatási eredményeit a HUN-REN ATOMKI tudományos közlemények formában publikálja, a létrejövő prototípusokat felhasználja a kutatási feladataihoz, az Isotoptech Zrt. pedig piaci értékesítésre kész állapotig fejleszti a prototípusokat.

A szükséges műszaki fejlesztésekhez az Atomkiban egy modern Fejlesztő Központ kerül kialakításra, a megfelelő épületrészek felújításával, továbbá egy új stabilizotóparány-mérő tömegspektrométert és egy újabb radiokarbon mérésére alkalmas gyorsítós tömegspektrométert (AMS) is beszerzünk. A projekt várhatóan 2022. év végére valósul meg