Együttműködések

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

Konzorciumi együttműködő partner az Isotoptech Zrt. Az Atommagkutató Intézet (Atomki) és az Isotoptech Zrt., immár 14 éve szorosan együttműködő partnerek az ipari- és tudományos célú kutatás- és fejlesztés területén, mely egy közös üzemeltetésben használt laboratórium kiépítésében realizálódott.

A Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium (HEKAL) kutatási tevékenysége mellett, az Isotoptech Zrt. Izotóp- és elem-analitikai mérések szolgáltatásával, továbbá egyedi tervezésű és gyártású mintavevő és mérő berendezések építésével foglalkozik.

A két szervezet együttműködésének eredményeként több száz négyzetméternyi laboratóriumi helyiség lett modernizálva, felújítva az Atommagkutató Intézet területén 2006 óta. A több mint tíz éves együttműködés keretein belül az alábbi főbb témákban zajlanak kutatások: – radiokarbon (C-14) technikához (főként AMS) kapcsolódó mérési módszerek fejlesztése és alkalmazása, melyek továbbfejlesztése a jelen pályázat célja is. Nemesgázanalitikai módszerek kidolgozása, fejlesztése, és alkalmazása többek között nukleáris ipar, klímakutatás területén; -radioaktív hulladékok karakterizálása, gázképződésének vizsgálata, nehezen mérhető radioizotópok meghatározása, a radioaktív hulladéktárolók hosszú távú biztonságos és gazdaságos üzemeltetésének érdekében; -környezeti monitoring vizsgálatok nukleáris létesítmények és radioaktív hulladéktárolók környezetében hatósági és lakossági tájékoztatás céljából; -klímakutatás céljából végzett izotópanalitikai mérések.