Képzés

NEMZETKÖZI RADIOKARBON AMS KOMPETENCIA ÉS KÉPZÉSI (INTERACT) KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

A módszertani fejlesztések eredményeként a projektben elért műszaki fejlesztések, kifejlesztett eszközök és továbbfejlesztett módszertani eljárások kapcsán az INTERACT Kompetencia Központ (AMS Training Center) a megszerzett tudás és tapasztalat nemzetközi szintű értékesítésére és hasznosítására egy, a nemzetközi mércéknek megfelelő Képzési Program dolgozunk ki.

Ez a felhalmozott tudás és know-how nemzetközi kutatási- és piaci színtéren történő „értékesítését” (tudástranszfer) jelenti majd mindkét konzorciumi partner (Atomki és Isotoptech) bevonásával. Ezzel lehetőséget teremt az itt fejlesztett módszerek és eszközök használatának elsajátítására.