Thermo Finnigan Deltaplus XP típusú stabilizotóp-arány mérő tömegspektrométer

INFRASTRUKTÚRA

Egy Thermo Finnigan gyártmányú Delta plus XP típusú stabilizotóp-arány mérő tömegspektrométert üzemeltetünk, amellyel a geokémiában legnagyobb jelentőségű öt elem (S, C, H, O, N) izotópjainak arányát a pontossági igényeknek megfelelően automatizáltan, on-line módon tudjuk mérni.

A tömegspektrométer a δ2H, δ13C, δ15N, δ18O, δ34S értékeket H2, CO, N2, CO2, SO2 formában méri. Az esetek többségében ezek az anyagok nem ilyen gáz formában vannak jelen. A mintafeltárási eljárások feladata, hogy az egyes elemeket a tömegspektrométer számára mérhető gázformába hozza. A minta beeresztése, perifériák: az eszköz fel van szerelve egy úgynevezett Dual-Inlet beeresztő rendszerrel, amely lehetővé teszi a minta és a standard gázok alternatív mérését.

A szilárd mintákat automata mintaadagolóval, hőmérséklet szabályzással ellátott égető és redukciós kvarcsövekkel felszerelt, N, C és S mérésére alkalmas elemanalizátor (Fisons NA1500 NCS) segítségével ereszthető be a tömegspektrométerbe. A víz vagy karbonát minták stabil izotópos vizsgálata egy GASBENCH II típusú preparációs eszköz segítségével történik, amely hozzá van kapcsolva a tömegspektrométerhez, ez által lehet megmérni a víz hidrogén és oxigén, valamint a karbonát szén és oxigén izotóp arányát. A Magas-Hőmérsékletű- Konverziós Elem Analizátor (TC/EA) összekapcsolva az izotóp aránymérő tömegspektrométerrel, alkalmas folyékony és szilárd minták δ2H és δ18O értékeinek meghatározására.